Privasi & Terma

Polisi Privasi

Pengenalan
Kami mengutamakan penjagaan peribadi pengguna, sejajar dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selama diperlukan untuk digunakan dalam kaitan dengan tujuan mengambil maklumat tersebut. Kami sangat menghargai privasi anda dan membuat polisi ini tersedia sepenuhnya di laman web kami untuk membantu anda memahami pengendalian maklumat dalam menggunakan laman web ini. Penggunaan WAZAP atau kami dalam polisi ini merujuk kepada WAZAP oleh Laman Rasmi.com.

Skop
Polisi ini terpakai kepada semua pengguna perkhidmatan WAZAP, termasuk ahli keluarga atau pengguna lain di bawah akaun anda. Sila beritahu rakan-rakan atau pengguna lain tentang polisi ini sebelum anda memberikan maklumat peribadi mereka. Pastikan semua orang memahami polisi ini sebelum menggunakan aplikasi WAZAP.

Pendaftaran
Dalam mengakses perkhidmatan ini atau lain-lain servis di WAZAP, anda mungkin diminta untuk memberikan butiran pendaftaran termasuk alamat e-mel yang sah, nama penuh, dan nombor telefon. Ia adalah syarat penggunaan perkhidmatan ini bahawa semua butiran yang anda berikan adalah betul, terkini, dan lengkap. Jika WAZAP percaya butiran tersebut tidak betul, terkini, atau lengkap, kami berhak menolak akses anda ke perkhidmatan atau sumber-sumbernya.

Pengambilan Maklumat Peribadi
Untuk menggunakan perkhidmatan kami, anda perlu memasukkan maklumat peribadi semasa pendaftaran akaun seperti berikut:

 • Nama Penuh
 • Alamat E-mel
 • Nombor Telefon Bimbit

Anda boleh mengemaskini maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan membuka bahagian Profil Akaun WAZAP.

Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan-tujuan umum berikut: penyediaan produk dan perkhidmatan, penagihan, pengenalan dan pengesahan, peningkatan perkhidmatan, hubungan dan maklumat pemasaran dan penyelidikan seperti (komunikasi dengan anda, promosi dan tinjauan).

Fail Log & Kuki (Cookies)
Semasa anda melayari laman web kami, maklumat berikut akan direkodkan oleh pelayan kami secara automatik:

 • Alamat IP
 • Jenis pelayar yang digunakan
 • Laman web yang telah dikunjungi sebelum laman web kami
 • Maklumat asas IP
 • Sistem Operasi yang digunakan
 • Waktu/tarikh

Maklumat ini tidak mengenal pasti pengguna individu; ia hanya digunakan untuk analisis tujuan meningkatkan kualiti laman web dan perkhidmatan kami serta analisis penggunaan laman web dan trend.

Selain itu, kuki mungkin digunakan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada ciri-ciri laman web seperti log masuk dan/atau lawatan berulang. Kuki disimpan pada komputer peribadi untuk rujukan. Kami menggunakan kuki ID sesi dan kuki kekal. Kuki sesi akan lupus apabila pelayar anda ditutup, dan kuki kekal mungkin kekal pada cakera keras anda untuk tempoh masa yang panjang. Ini juga mungkin digunakan untuk membolehkan kami mengesan dan menargetkan minat pengguna kami untuk meningkatkan pengalaman menggunakan laman web kami.

Kami tidak mempunyai akses atau kemampuan pentadbiran ke atas kuki yang digunakan oleh pengiklan di laman web kami.

Penyimpanan Data
Kami menyimpan maklumat anda selama kami mempunyai alasan perniagaan yang sah untuk melakukannya atau selama diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang atau menegakkan hak-hak undang-undang kami. Tempoh masa yang tepat untuk penyimpanan maklumat tersebut akan ditentukan berdasarkan kes-kes individu atau sehingga anda meminta kami menghapuskan maklumat tersebut dengan menghantar e-mel ke cslamanrasmi@gmail.com. Tempoh masa tersebut akan ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

 • Tempoh masa yang anda mempunyai akaun yang didaftarkan dengan kami.
 • Sama ada terdapat kewajiban kontraktual atau undang-undang yang memerlukan kami menyimpan data untuk tempoh masa tertentu.
 • Sama ada terdapat tuntutan undang-undang yang berkaitan dengan interaksi anda dengan kami, atau yang berkaitan dengan hubungan anda dengan kami.
 • Sama ada undang-undang yang berkenaan membenarkan tempoh masa penyimpanan tertentu.

Keselamatan Data
WAZAP akan melindungi kerahsiaan maklumat peribadi, maklumat akaun dan komunikasi peribadi anda sehingga mungkin dan konsisten dengan undang-undang dan kepentingan sah WAZAP, rakan-rakan, pekerja dan pelanggan lain WAZAP. Keselamatan data anda adalah penting bagi kami. Walau bagaimanapun, sila sedar bahawa tidak ada kaedah penyimpanan elektronik yang dapat menjamin 100% keselamatan. Sementara kami berusaha menggunakan kaedah yang diterima untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Penggunaan Maklumat Peribadi
Kami mengikuti standard industri yang diterima untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Maklumat peribadi anda disimpan dalam keadaan selamat, di mana akses ke maklumat peribadi anda terhad oleh kata laluan. Selain itu, kami telah mengambil langkah-langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang perlu untuk melindungi dan mengawal kerahsiaan maklumat peribadi anda. Anda boleh menghantar soalan-soalan tentang prosedur keselamatan kami dengan menghantar e-mel ke cslamanrasmi@gmail.com.

Pengedaran Maklumat Peribadi
Maklumat yang anda berikan tidak akan dikongsi dengan organisasi ketiga kecuali: dengan persetujuan anda yang jelas, diperlukan oleh undang-undang atau diperlukan untuk tujuan perkhidmatan atau kontrak. Contohnya, proses membayar langganan perkhidmatan kami seperti penyedia gerbang pembayaran (payment gateway) dalam talian. Selain itu, jika terdapat permintaan dari pihak berkuasa mengikut saluran undang-undang, kami akan menghantar maklumat peribadi anda.

Pihak Ketiga
WAZAP.lamanrasmi.com mungkin mengandungi pautan ke laman web lain, termasuk laman web pengedar, platform sosial (seperti Facebook dan Instagram), dan vendor (seperti Billplz, Toyyibpay, Tawk.to dan lain-lain), yang amalan privasi mereka mungkin berbeza dengan kami.

Anda harus merujuk notis privasi laman web lain kerana kami tidak mempunyai kawalan ke atas maklumat yang dikirimkan ke atau dikumpulkan oleh pihak ketiga. Semasa anda menggunakan perkhidmatan mereka, pihak ketiga mungkin meletakkan kuki dan mengumpulkan maklumat peribadi mengenai aktiviti dalam talian anda sepanjang masa dan di laman web yang berbeza.

Penafian Undang-undang
Kami berhak mengedarkan maklumat peribadi anda jika diperlukan oleh undang-undang atau jika kami percaya bahawa pengedaran tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak atau harta benda WAZAP.

Pengemaskinian dan Pembatalan Langganan
Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa pengesahan pembatalan dalam masa 24 jam bekerja. Bayaran tidak akan dikembalikan untuk sebarang langganan yang telah dibatalkan. Kami tidak menyediakan kredit, bayaran balik atau pembayaran berbahagi untuk langganan yang dibatalkan dalam tempoh aktif sebarang pakej langganan.

 

Dasar Penggunaan yang Diterima (Acceptance Usage Policy - AUP)

Pengenalan
WAZAP telah mengembangkan Dasar Penggunaan yang Diterima (“AUP”), yang melengkapi dan menjelaskan beberapa terma perjanjian khidmat setiap pelanggan dan bertujuan sebagai panduan kepada hak dan kewajiban pelanggan ketika menggunakan khidmat WAZAP. AUP ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Penggunaan WAZAP oleh pelanggan selepas perubahan AUP diposkan di laman web WAZAP, https://wazap.lamanrasmi.com/, akan menjadi pengakuan pelanggan terhadap sebarang terma baru atau tambahan AUP yang dihasilkan daripada perubahan itu.

 • Spam
 • Kandungan Dewasa
 • Aktiviti Haram
 • Pelanggaran Hak Cipta/Harta Intelek
 • Aktiviti Minuman Beralkohol dan Berkaitan
 • Perjudian
 • Aktiviti Tembakau dan Berkaitan - Aktiviti Rokok Elektronik
 • Sebarang Sumber Produk Bukan Halal
 • Aktiviti Berhala, Patung dan Tempat Ibadat - Berkaitan
 • Bahasa Fitnah atau Kejian

Spam
Penggunaan e-mel yang tidak bertanggungjawab adalah masalah yang serius, dan WAZAP tidak akan bertoleransi. WAZAP berhak untuk mengakhiri, tanpa amaran, sebarang akaun yang melanggar dasar ini. WAZAP berhak untuk menentukan apa yang dianggap sebagai "spam", "UCE", "mail bombing", atau "e-mel berbilang", dan untuk menentukan dari semua bukti sama ada penerima e-mel adalah dari senarai "opt-in" atau tidak.

Kandungan Dewasa
Bahan kandungan dewasa:

 • Sebarang laman web yang pendapatannya diperoleh sebahagian atau sepenuhnya dari kandungan dewasa.
 • Foto atau video yang menunjukkan anggota badan keseluruhan lelaki atau perempuan untuk tujuan yang bukan saintifik atau artistik.
 • Pautan ke laman web dewasa/pornografi, termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web yang melanggar dasar ini.
 • Laman web yang mempunyai papan perbincangan/forum dan berkongsi maklumat yang "dewasa" dalam sifatnya.
 • Laman web yang menjual atau mempromosikan bahan "dewasa", termasuk tetapi tidak terhad kepada mainan dewasa.
 • WAZAP berhak untuk menentukan apa yang dianggap sebagai "kandungan dewasa", "bahan dewasa", "eksplisit seksual", atau "berkaitan seksual". Sila beritahu kami jika anda tidak pasti tentang kelulusan laman web anda sebelum membuat tempahan. Sila e-mel cslamanrasmi@gmail.com untuk semakan kandungan dan/atau laman web anda.

Aktiviti Haram

Akses Haram atau Tanpa Kebenaran

Akses secara haram atau tanpa kebenaran kepada komputer, akaun, atau rangkaian milik pihak lain, atau cuba untuk menembusi langkah keselamatan sistem individu lain (sering dikenali sebagai "hacking"). Juga, sebarang aktiviti yang mungkin digunakan sebagai pendahulu kepada cubaan penembusan sistem (contohnya, port scan, stealth scan, atau aktiviti pengumpulan maklumat lain).

Pemalsuan Header

Pemalsuan atau mewakili header mesej, sama ada sepenuhnya atau sebahagian, untuk menyembunyikan asal-usul pengirim mesej.

Aktiviti Haram Lain
Terlibat dalam aktiviti yang dianggap haram, termasuk pengiklanan, penghantaran, atau membuat tersedia skim ponzi, skim piramid, penipuan kad kredit, dan pelanggaran perisian.

Pelanggaran Hak Cipta/Harta Intelek
Terlibat dalam sebarang aktiviti yang melanggar atau mengambil hak cipta/harta intelek WAZAP atau pihak lain, termasuk hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, rahsia perdagangan, dan paten yang dipegang oleh individu, syarikat, atau entiti lain. Juga, terlibat dalam aktiviti yang melanggar privasi, publisiti, atau hak peribadi pihak lain. WAZAP diwajibkan oleh undang-undang untuk menghapuskan atau menghalang akses kepada kandungan pelanggan selepas menerima notis pelanggaran hak cipta yang sah. Ia juga dasar WAZAP untuk mengakhiri hak pelanggan yang melakukan pelanggaran hak cipta berulang kali.

Aktiviti Minuman Beralkohol dan Berkaitan
Sebarang perniagaan atau transaksi yang berkaitan dengan produk minuman beralkohol dan aktiviti berkaitan. Semua aktiviti yang berkaitan dengan bekalan perkhidmatan, peralatan, botol, dan bahan mentah, pengeluaran, pengedaran, runcit dan borong. Juga berkenaan dengan pengguna yang sudah mempunyai lesen untuk mengedarkan atau menjual sebarang jenis minuman beralkohol.

Perjudian
Sebarang perkhidmatan atau produk yang berkaitan dengan perjudian seperti Kasino Dalam Talian, Slot, Perjudian Fizikal atau Dalam Talian dan sebarang sumber yang berkaitan dengan perjudian dengan atau tanpa kebenaran daripada penyedia.

Aktiviti Tembakau dan Berkaitan - Aktiviti Rokok Elektronik
Sebarang perniagaan atau transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran dan pengedaran tembakau, dadah berbahaya atau rokok elektronik sama ada dalam bentuk cecair atau bahan mentah yang dilarang oleh undang-undang.

Sebarang Sumber Produk Bukan Halal
Sebarang perniagaan atau transaksi yang berkaitan dengan produk babi, sebarang haiwan yang disembelih/kematian tanpa prosedur Islam, Daging haiwan yang mati kerana sebab semula jadi, atau akibat strangling atau pukulan, Darah dalam bentuk cecair dan juga berkaitan dengan sebarang produk bukan halal. Semua aktiviti yang berkaitan dengan bekalan perkhidmatan, bahan mentah, pengeluaran, pengedaran, runcit dan borong.

Aktiviti Berhala, Patung dan Tempat Ibadat - Berkaitan
Sebarang aktiviti perniagaan atau transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran dan pengedaran berhala, patung, bahan dan tempat ibadat lain selain Allah dengan bentuk Buku, eBook, Seminar, Kelas, Perundingan, Mesyuarat atau Acara yang berkaitan.

Bahasa Fitnah atau Kejian
Menggunakan WAZAP sebagai cara untuk menghantar atau memuat naik bahasa fitnah, menghina, kejian, atau mengancam. Sebarang kandungan yang diskriminatif berdasarkan jantina, bangsa, umur dan/atau mempromosikan kebencian atau keganasan adalah dilarang.

Aktiviti Lain yang Dikira Berbahaya
Seperti yang kita telah tunjukkan, tanggungjawab untuk mengelakkan aktiviti berbahaya hanya terletak pada pelanggan. WAZAP tidak akan, sebagai amalan biasa, memantau komunikasi pelanggan untuk memastikan mereka mematuhi dasar WAZAP atau undang-undang yang berkenaan. Apabila WAZAP mengetahui aktiviti berbahaya, bagaimanapun, ia mungkin mengambil sebarang tindakan untuk menghentikan aktiviti berbahaya, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghapuskan maklumat, mengakhiri akaun, menghalang penghantaran yang mengganggu, atau mengambil sebarang tindakan lain yang dianggap sesuai.

WAZAP tidak menganggap sebarang kewajiban untuk memaklumkan pelanggan bahawa maklumat pelanggan telah diserahkan dan dalam beberapa kes, mungkin dilarang oleh undang-undang dari memberikan notis tersebut. Akhirnya, WAZAP mungkin mendedahkan maklumat pelanggan atau maklumat yang dihantar melalui rangkaian WAZAP di mana perlu untuk melindungi WAZAP dan pihak lain dari bahaya, atau di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk operasi sistem yang betul.

Kami berharap Dasar Penggunaan yang diterima ini membantu dalam menjelaskan kewajiban pengguna Internet, termasuk WAZAP dan pelanggannya, sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab. Sebarang aduan tentang pelanggaran Dasar Penggunaan yang diterima oleh pelanggan harus dihantar ke cslamanrasmi@gmail.com.

Perubahan
Kami berhak untuk menukar atau mengemas kini sebarang kandungan dalam dasar ini secara berkala.

Terma Perkhidmatan

Pengenalan

Terma Perkhidmatan WAZAP.lamanrasmi.com (Perjanjian ini) mengandungi terma dan syarat yang mengawal akses dan penggunaan perkhidmatan WAZAP (seperti yang dinyatakan di bawah) dan adalah perjanjian antara WAZAP dan anda atau entiti yang anda wakili. Perjanjian ini berkuat kuasa apabila anda mengklik butang "Saya Setuju" atau kotak semak yang disajikan dengan terma ini, atau apabila anda menggunakan sebarang perkhidmatan. Anda mewakili kepada kami bahawa anda mempunyai kemampuan untuk memasuki kontrak. Jika anda memasuki Perjanjian ini untuk entiti, seperti syarikat yang anda bekerja untuk, anda mewakili kepada kami bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk mengikat entiti tersebut. Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini, dan anda bersetuju dengan terma dan syaratnya dan semua dasar yang diposkan di Laman Web WAZAP.

Takrifan dan Tafsiran
"Jam Operasi" merujuk kepada tempoh masa bermula dari 10.00 pagi hingga 5.30 petang pada hari Isnin hingga Jumaat kecuali hari kelepasan awam berdasarkan kalendar Malaysia.
"Laman Web WAZAP" merujuk kepada laman web yang terletak di URL http://wazap.lamanrasmi.com, https://dash.wazap.lamanrasmi.com, atau sebarang laman web lain yang dimiliki atau diuruskan oleh WAZAP.
"Perkhidmatan" merujuk kepada perkhidmatan web yang disediakan oleh WAZAP atau afiliasinya.

Yuran dan Pembayaran

Yuran Satu Kali - Yuran satu kali, seperti yuran setup, adalah bayaran pada pendaftaran pertama.
Pembayaran Penuh - Semua bayaran yang terhutang kepada WAZAP di bawah Perjanjian ini harus dibuat sepenuhnya, tanpa potongan untuk sebarang sebab.
Yuran Lewat - Sebarang bayaran yang tidak diterima dalam masa 3 kali berturut-turut akan dikenakan yuran lewat. Langganan anda akan dibatalkan jika WAZAP tidak menerima sebarang respons dari anda.

Had Keterbatasan Liabiliti
Anda faham dan bersetuju bahawa, sehingga yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, WAZAP tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan untuk kehilangan keuntungan, goodwill, penggunaan, data atau kerosakan lain yang tidak ketara.

Penggunaan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan "seadanya" dan "seperti yang tersedia" tanpa sebarang jaminan atau syarat, tersurat atau tersirat.

 • WAZAP tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas dari ralat.
 • WAZAP tidak menjamin bahawa keputusan yang diperoleh dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
 • WAZAP tidak bertanggungjawab untuk sebarang kewajiban cukai atau liabiliti yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan WAZAP.
 • WAZAP tidak menjamin bahawa kualiti sebarang produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui Perkhidmatan akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam perkhidmatan akan diperbetulkan.

Penggunaan Perkhidmatan
Akaun anda - Untuk mengakses perkhidmatan, anda harus mencipta akaun WAZAP yang berkaitan dengan alamat e-mel yang sah. Anda juga dikenali sebagai Penghubung Utama akaun anda. Kecuali jika dibenarkan secara jelas oleh Terma Perkhidmatan, anda hanya boleh mencipta satu akaun per alamat e-mel. Anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda, tanpa mengira sama ada aktiviti tersebut dijalankan oleh anda, pekerja anda atau pihak ketiga (termasuk kontraktor atau ejen anda) dan, kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian oleh kami.

Akses Tidak Sah - WAZAP dan afiliasinya tidak bertanggungjawab untuk akses tidak sah ke akaun anda. Anda harus menghubungi kami segera jika anda percaya bahawa pihak ketiga tidak sah mungkin menggunakan akaun anda atau jika maklumat akaun anda hilang atau dicuri.

Penyediaan Perkhidmatan
Pemeliharaan Perkakasan dan Perisian - Kecuali jika dinyatakan dalam Perjanjian ini, perkhidmatan tidak akan termasuk penyediaan atau pemeliharaan sebarang perkakasan atau perisian yang diperlukan oleh anda untuk menyambung ke Pelayan Internet WAZAP.

Hak untuk Menangguhkan - WAZAP berhak untuk menangguhkan perkhidmatan atau menghapuskan akaun palsu atau sebarang bahagian daripadanya untuk alasan operasi atau dalam kecemasan dan anda tidak akan membuat sebarang tuntutan atau ganti rugi dari WAZAP.

Keselamatan Data.
Akses Tidak Sah. Anda bersetuju bahawa WAZAP tidak bertanggungjawab untuk sebarang akses tidak sah ke data anda walaupun akses tersebut berlaku kerana kegagalan dalam perkakasan atau perisian yang dimiliki, dioperasikan atau disediakan oleh WAZAP.

Keselamatan Lain. Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi dan menggunakan perkhidmatan dengan betul dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memelihara keselamatan dan perlindungan kandungan anda dari akses tidak sah dan membuat arkib rutin kandungan anda.

Nama Subdomain
Anda harus mencipta nama subdomain sendiri dan sekali disahkan, nama subdomain tidak dapat diubah.

Penangguhan Sementara
Umum. WAZAP mungkin menangguhkan akaun anda atau hak sebarang Pengguna Akhir (End User) untuk mengakses atau menggunakan sebarang bahagian atau semua perkhidmatan dengan segera selepas notis kepada anda jika kami menentukan:

Penggunaan anda atau Pengguna Akhir

 • Menghadapi risiko keselamatan kepada perkhidmatan atau sebarang pihak ketiga.
 • Mungkin memberi impak buruk kepada perkhidmatan atau sistem atau kandungan sebarang pelanggan WAZAP lain.
 • Mungkin membuat kami, afiliasi kami, atau sebarang pihak ketiga bertanggungjawab.
 • Anda atau Pengguna Akhir melanggar Perjanjian ini.
 • Anda lewat membayar yuran untuk lebih dari 4 kali pengikut.

Pengakhiran Perkhidmatan (Termination)
Jika anda ingin mengakhiri akaun anda, WAZAP akan menghapuskan pangkalan data/akaun anda pada hari yang anda tentukan akaun tersebut dibatalkan.

Kesan Pengakhiran
Jika WAZAP mengakhiri hak anda untuk mengakses atau menggunakan sebahagian atau semua perkhidmatan:

 • Anda masih bertanggungjawab untuk semua fi dan caj yang telah anda timbulkan sebelum tarikh pengakhiran.
 • WAZAP akan menghapuskan semua kandungan anda sebagai hasil pengakhiran, kecuali seperti yang dinyatakan di tempat lain dalam Perjanjian ini.
 • Sebarang pengakhiran seperti itu tidak akan menjadi pelanggaran oleh WAZAP terhadap Perjanjian ini.

Cadangan
Jika anda memberikan sebarang cadangan kepada WAZAP atau afiliasinya, WAZAP akan memiliki semua hak, dan kepentingan dalam dan kepada cadangan anda, walaupun anda telah menandakan cadangan sebagai sulit. WAZAP dan afiliasinya akan berhak menggunakan cadangan tanpa sekatan. Anda dengan ini mengaku dan mengesahkan kepada WAZAP semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam dan kepada cadangan dan bersetuju untuk memberikan kami sebarang bantuan yang kami perlukan untuk dokumentasi, sempurnakan, dan mengekalkan hak kami dalam cadangan.

Perubahan
WAZAP boleh mengubah, menghentikan, atau menghentikan sebarang perkhidmatan (termasuk perkhidmatan secara keseluruhan) atau mengubah atau menghapuskan ciri atau fungsi perkhidmatan dari semasa ke semasa. WAZAP mempunyai hak untuk tidak memaklumkan anda tentang sebarang perubahan material kepada atau penghentian perkhidmatan.

Perjanjian Tahap Perkhidmatan (Service Level Agreement - SLA)

Pengenalan
SLA ini cuba untuk mengkuantifikasi tahap perkhidmatan yang pelanggan (selanjutnya dirujuk sebagai "PELANGGAN") WAZAP.lamanrasmi.com (selanjutnya dirujuk sebagai "WAZAP") dapat jangkakan, dan bantuan yang kami tawarkan jika WAZAP gagal memberikan perkhidmatan pada tahap itu.

WAZAP berkomitmen untuk menawarkan tahap perkhidmatan yang luar biasa kepada semua pelanggan. SLA kami menjamin ketersediaan, kebolehpercayaan, dan prestasi perkhidmatan laman web pelanggan. WAZAP berkomitmen untuk memberikan SLA uptime standard 95% untuk perkhidmatan berbayar kami. Ia adalah tanggungjawab PELANGGAN untuk mengetahui SLA, WAZAP tidak bertanggungjawab untuk memaklumkan pelanggan tentang SLA. SLA yang dinyatakan dalam perjanjian ini hanya berlaku untuk perkhidmatan yang dihoskan dan diuruskan oleh WAZAP dan tidak meliputi perkhidmatan pihak ketiga seperti senangPay, Billplz, toyyibPay, Whatsapp, Meta dan sebarang perkhidmatan pihak ketiga lain yang tidak disebutkan.

 • Masa Kegagalan Setahun = 5%
 • Uptime Setahun = 95%

Perubahan
SLA ini akan berkuatkuasa selama-lamanya tetapi boleh digantikan oleh SLA yang dikemaskini, atas budi bicara WAZAP, pada bila-bila masa. PELANGGAN bertanggungjawab untuk mengetahui tentang perubahan tersebut.

Kemaskini: 1 Mei 2024

Pelan Pakej Yang Mampu Milik😇

Tawaran Harga Rendah, Tiada Caj Tambahan, Fungsi Premium yang menarik!
⚠ Nak cuba dulu? Daftar sahaja WZ LITEZ untuk 3 hari FREE Trial tanpa perlu apa-apa bayaran.

Bersedia Untuk Meroket?🚀

Jom automasikan perbualan anda dan mantapkan Team jualan.
Whatsapp Automation Malaysia
Follow us:
Sistem Automasi WhatsApp bagi menjimatkan masa, meningkatkan interaksi pelanggan serta close sales lebih cepat😎.
Support
 • 6011-1043 3134
 • https://t.me/lamanrasmi
 • cslamanrasmi@gmail.com
©2024 WAZAP by LamanRasmi
 • API Offline. Sedang Diselenggara.